Hoofdcontent

Sportakkoord

Sportakkoord Zaltbommel en Maasdriel

Sinds 2021 is er stimuleringsbudget beschikbaar voor sport- en bewegingsinitiatieven uit de Bommelerwaard, die bijdragen aan de realisatie van de ambities uit de sportakkoorden. Ben jij nieuwsgierig naar de nieuwe sportakkoorden? Of heb jij misschien een tof idee? Of wil je aansluiten bij het Kernteam Sport? Lees dan verder!

 

De sportakkoorden
In maart 2021 zijn er twee sportakkoorden vastgesteld in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. In oktober 2023 is het sportakkoord 2.0 (Herijking) vastgesteld. Het doel van de sportakkoorden? Om iedereen in de Bommelerwaard de mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten en bewegen!
Om de ambities uit de sportakkoorden in de praktijk te kunnen brengen, kan gebruik worden gemaakt van de stimuleringsregeling. Deze is er voor sport en beweegpartners die zich willen inzetten voor de ambities van de sportakkoorden door middel van het organiseren en opzetten van initiatieven. Benieuwd naar de ambities van de sportakkoorden? Klik dan hier voor de volledige sportakkoorden. Misschien heb jij wel een idee voor een mooi initiatief die goed bij de sportakkoorden aansluit of laat je inspireren!

 

Stimuleringsregeling
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan de sport- en beweegsector in de Bommelerwaard? Sluit jouw idee aan bij de ambities van het sportakkoord? Dan kan je een aanvraag doen voor budget uit de stimuleringsregeling, alleen of met anderen. Mocht je nog niet zo goed weten of jouw idee ook echt goed is voor een initiatief, neem dan contact op met het lid van het Kernteam Sport dat de regie voert over het deelthema waar jouw idee onder valt.

Aanvragen voor een bijdrage uit de stimuleringsregeling kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. De voorwaarden waar de aanvraag moet voldoen staan hier beschreven.


Kernteam Sport
Het Kernteam Sport van de Bommelerwaard is een onafhankelijk adviesorgaan, bestaande uit gemotiveerde vrijwilligers en professionals, van de in Maasdriel en Zaltbommel gevestigde sport- en beweegaanbieders en ketenpartners. Het Kernteam Sport zet zich in voor het stimulering van de uitvoering van de sportakkoorden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen voor de stimuleringsregeling. Het Kernteam Sport adviseert vervolgens Welzijn Bommelerwaard, die de budgetten beheert, over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbudget voor ingediende initiatieven.

Wil je weten wie er in het Kernteam Sport zit? Klik dan hier

 

Heb je vragen over het Sportakkoord, de stimuleringsregeling of het Kernteam Sport? Neem dan contact op met het Kernteam Sport of via kernteamsport@welzijnbommelerwaard.nl