Hoofdcontent

Uitnodiging Kick-off bijeenkomst Sportakkoord

Een toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen!

Dat is de kern van de lokale sportakkoorden in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. De Bommelerwaard heeft veel te bieden op het gebied van sport en bewegen. Er is een ruime keuze aan sportaanbod. Ondanks het uitgebreide aanbod is er blijvende aandacht nodig voor het toegankelijk maken van sport voor iedereen, het toekomstbestendig maken van sportverenigingen en het stimuleren van gezondheid. Het sportakkoord heeft twee belangrijke uitgangspunten waar elke ambitie op aansluit: het sporten en bewegen voor iedere inwoner bevorderen en een positief sportcultuur waarin verenigingen en professionele aanbieders gezamenlijk optrekken.

 

Aan de slag!
Om alle ambities tot uitvoering te brengen hebben we jullie (verenigingen, professionele aanbieders en andere ketenpartners) nodig. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het sport- en beweegaanbod toegankelijk is voor iedereen. Op dinsdagavond 30 maart van 19.30 tot 21.00 uur willen we – samen met jullie - tijdens de Kick-Off bijeenkomst het officiële startsein geven. 

 

Kick-Off bijeenkomst
De Kick-Off bijeenkomst staat in het teken van de uitvoering van de sportakkoorden. Door middel van een gevarieerd programma willen we ervoor zorgen dat jullie weten hoe de stimuleringsregeling werkt, willen we verbinding zoeken door middel van themasessies over de deelthema’s uit het sportakkoord en stellen we de leden van het Kernteam Sport voor. De adviseur lokale sport sluit ook aan om uitleg te geven over de services die beschikbaar zijn. Als kers op de taart is er een inhoudelijk workshop die gegeven wordt door de GGD, Iriszorg en TeamFit met als thema: ‘de gezonde sportclub’. Zie de bijlage voor het totale programma.

 

Workshop "De gezonde sportclub"

De GGD, Teamfit en Iriszorg hebben hun krachten gebundeld om uw vereniging nog gezonder te maken. In deze interactieve  workshop zullen Swer Elbertsen (buurtsportcoach Teamfit) en Ronald Vissers (Preventiewerker Iriszorg) duidelijk maken wat ze te bieden hebben om uw sportlocatie gezonder te maken op het gebied van voeding, roken en alcohol. Tevens is er de gelegenheid om gelijk concrete afspraken te maken.

 

Aanmelden
Wij hopen dat jullie samen met ons deze Kick-Off bijeenkomst tot een succes willen maken. Je kan je inschrijven via de volgende link.

Aanmelden Maasdrielse verenigingen/inwoners: https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/169103/kick-off-bijeenkomst-sportakkoorden-zaltbommel-en-maasdriel-digitaal 

Aanmelden Zaltbommelse verenigingen/inwoners: https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/169207/kick-off-bijeenkomst-sportakkoorden-zaltbommel-en-maasdriel-digitaal

 

Na de inschrijving ontvang u een e-mail waarin wij vragen om een keuze te maken bij welke themasessie, gelinkt aan een deelthema uit het sportakkoord, je zou willen aansluiten Je kan bij een thema aansluiten wat past bij jouw vereniging, waar je een goed idee voor hebt of waar je juist meer informatie over wilt hebben. Meer uitleg over de deelthema’s vind je in de sportakkoorden en hieronder! In de week voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen jullie een digitale uitnodiging.

 

Graag tot ziens op dinsdag 30 maart 2021!

Sportieve groet, het Kernteam Sport.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Kernteam Sport via kernteamsport@welzijnbommelerwaard.nl of met Larissa Willemse lwillemse@langhenkel-talenter.nl.

 

 

Deelthema 1. Inclusief sporten & bewegen 
We maken sporten en bewegen toegankelijk voor iedereen en stimuleren positieve gezondheid. Bewegen zorgt ervoor dat mensen minder afhankelijk worden van zorg, bevordert de zelfredzaamheid en het zelfstandig en veilig ouder worden. Daarom maken we mensen bewust van de preventieve werking van bewegen en een gezonde leefstijl. 
 
Deelthema 2. Van jongs af aan vaardig in bewegen 
In de trend van het steeds minder bewegen onder kinderen willen we een ommekeer teweegbrengen. Daarom willen we dat kinderen in Zaltbommel van jongs af aan hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen, doordat zij voor, tijdens en na schooltijd gestimuleerd worden tot bewegen. 
 
Deelthema 3. Vitale sport- en beweegaanbieders 
Sport en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers. Ze hebben de financiële en organisatorische basis op orde. Waar mogelijk en wanneer gewenst bundelen ze de krachten. Sport en beweegaanbieders maken gebruik van elkaars kwaliteiten en krijgen de vrijheid om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
 
Deelthema 4. Positieve sportcultuur 
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen met plezier, op eigen niveau en uitgaande van eigen kwaliteiten. Om dit te bereiken dient er een gezamenlijk gedragen norm te ontstaan waarin het welzijn en plezier van de persoon boven het resultaat komt te staan. Zowel trainers als supporters hebben hier een belangrijke rol in. Het is een taak van de verenigingen in samenwerking met de gemeente om de norm op te stellen en 

waar nodig te handhaven. 
 
Deelthema 5. Duurzame sportinfrastructuur 
Een beweegvriendelijke openbare ruimte en meer openbare sportaccommodaties om het sporten en bewegen aantrekkelijk te maken. Als voorwaarde is het van belang dat (sport) accommodaties voldoen aan de gevraagde kwaliteit van de gebruikers met oog op verduurzaming om toekomstige doelstelling zoals reductie CO2.