Hoofdcontent

Kinderen springen lerend door de schoolgangen

Bewegend leren een hot item

Acht basisscholen uit de gemeente Zaltbommel hebben sinds eind oktober verschillende beweegpaden in de schoolgangen.

 

Door het aanbrengen van vloerstickers op plekken waar kinderen veel komen, worden ze gestimuleerd om bewegend te leren én het ziet er ook nog eens ontzettend vrolijk uit! 

Een kind loopt minimaal 8 keer per schooldag over de gang; naar het toilet, het schoolplein en de klas. Wanneer kinderen telkens gebruik kunnen maken van een kleurrijk en leerzaam parcours, zorgt dit voor wel 1600 extra beweegmomenten per jaar. Daarnaast kunnen leerkrachten veel vloerstickers gemakkelijk inzetten tijdens een reken of taalles. 

 

Bewegend leren is momenteel een hot item op scholen. Het bevordert de leerresultaten en concentratie in de klas en zorgt voor het sneller opnemen van de lesstof. Buurtsportcoach Marloes van der Aa van team Spel& - Welzijn Bommelerwaard zag met het sportakkoord een mooie kans om scholen te helpen kinderen onder schooltijd extra te laten bewegen.

 

De scholen met beweegpaden zijn: Juliana van Stolbergschool, Willem van Oranjeschool, D.W. van Dam van Brakelschool, Fonkelsteen, Leiboom, Spelwert, School met de Bijbel Zuilichem en de Regenboog. En misschien heeft u al opgemerkt dat ook in de nieuwe sporthal ‘De Sportwaard’ stickers zijn geplakt? Neem eens een kijkje en breng uw kind bewegend aan het leren!

Sportwaard Zaltbommel
Sportwaard, Zaltbommel
Sportwaard, Zaltbommel
Juliana van Stolbergschool, Poederoijen