Bent u werkzaam in gemeente Maasdriel of Zaltbommel als professional in de zorg of het sociale domein? Dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden over de lokale mogelijkheden binnen gezondheidsbevordering en preventie.
Cijfers over de huidige gezondheidssituatie
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Gemeenten hebben hiervoor inzicht nodig in de gezondheid van hun inwoners.  De GGD voert daarom jaarlijks een ‘gezondheidsmonitor’ uit om de gezondheid van een bepaalde leeftijdsgroep in beeld te brengen. Ook maakt de GGD ‘profielen’ waarin gezondheidscijfers per wijk en/of gemeente zichtbaar zijn.
Bent u benieuwd naar de gezondheidscijfers voor een bepaalde doelgroep in uw gemeente? Dan kunt u hiervoor terecht op de website van GGD Gelderland-Zuid. Op deze pagina selecteert u voor welke doelgroep u de cijfers wilt zien, en vervolgens kunt u de betreffende gemeente kiezen.
Heeft u vragen over de gezondheidscijfers of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met gezondheidsmakelaar Patrick Klaassen, via pklaassen@ggdgelderlandzuid.nl of 06-31916646.
Buurtsportcoaches
Zowel in gemeente Zaltbommel als Maasdriel zijn buurtsportcoaches werkzaam. Zij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard en zetten zich in voor beweegstimulering voor alle doelgroepen, met de nadruk op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.
Jerry Lenoir, buurtsportcoach in gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
Jerry Lenoir
jlenoir@welzijnbommelerwaard.nl
06- 20738721

Maasdriel

De gemeente Maasdriel wil vooral jeugd, 50-plussers en mensen met een beperking stimuleren om meer te gaan sporten. Mensen die binnen deze doelgroepen vallen en meer willen bewegen, kunnen contact opnemen met Jerry Lenoir.
Zaltbommel
In gemeente Zaltbommel heeft Jerry op dit moment meer uren en mogelijkheden dan in Maasdriel. Als gediplomeerde leefstijlcoach kan Jerry ook individuele begeleidingstrajecten aanbieden om cliënten te ondersteunen bij het vinden van passend beweegaanbod. Hierbij is er de mogelijkheid om eerst onder begeleiding van Jerry op een laagdrempelige manier te gaan bewegen, voordat de volgende stap gezet wordt naar regulier beweegaanbod. Dit traject is kostenloos, omdat de uren al gefinancierd zijn door de gemeente.
Vergoeding preventie vanuit zorgverzekeraars 2018
Voorkomen is beter dan genezen. Dat beseffen ook zorgverzekeraars. Vandaar dat zij preventieve zorg, zoals gezondheidscursussen, medische onderzoeken en andere preventieve zorg vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Houdt wel rekening met het feit dat zorgverzekeraars vaak andere voorwaarden hebben omtrent de vergoeding (welke cursussen worden wel of niet vergoed en wat bedraagt de vergoeding).
Op www.zorgwijzer.nl staat een overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraar in 2018.