Bent u werkzaam in gemeente Maasdriel of Zaltbommel als professional in de zorg of het sociale domein? Dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden over de lokale mogelijkheden binnen gezondheidsbevordering en preventie.
Cijfers over de huidige gezondheidssituatie
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Gemeenten hebben hiervoor inzicht nodig in de gezondheid van hun inwoners.  De GGD voert daarom jaarlijks een ‘gezondheidsmonitor’ uit om de gezondheid van een bepaalde leeftijdsgroep in beeld te brengen. Ook maakt de GGD ‘profielen’ waarin gezondheidscijfers per wijk en/of gemeente zichtbaar zijn.
Bent u benieuwd naar de gezondheidscijfers voor een bepaalde doelgroep in uw gemeente? Dan kunt u hiervoor terecht op de website van GGD Gelderland-Zuid. Op deze pagina selecteert u voor welke doelgroep u de cijfers wilt zien, en vervolgens kunt u de betreffende gemeente kiezen.
Heeft u vragen over de gezondheidscijfers of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met gezondheidsmakelaar Patrick Klaassen, via pklaassen@ggdgelderlandzuid.nl of 06-31916646.
Buurtsportcoaches
Zowel in gemeente Zaltbommel als Maasdriel zijn buurtsportcoaches werkzaam. Zij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard en zetten zich in voor beweegstimulering voor alle doelgroepen, met de nadruk op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.
Jerry Lenoir, buurtsportcoach in gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
Jerry Lenoir

jlenoir@welzijnbommelerwaard.nl
06 – 20738721
 Willem Roefs, buurtsportcoach in gemeente Zaltbommel


wroefs@welzijnbommelerwaard.nl
06 – 55138432

Maasdriel

De gemeente Maasdriel wil vooral jeugd, 50-plussers en mensen met een beperking stimuleren om meer te gaan sporten. Mensen die binnen deze doelgroepen vallen en meer willen bewegen, kunnen contact opnemen met Jerry Lenoir.
Zaltbommel
De buurtsportcoaches zijn breed inzetbaar in de gemeente Zaltbommel. Hiermee wordt bedoeld dat ze van jong tot oud, individueel tot vereniging en alles wat daar nog niet tussen benoemd is inzetbaar zijn. Voor jongeren betekent dit vooral naschools bewegen en het begeleiden in keuzes/eerste stappen bij een vereniging. Voor de groep boven de vijftig jaar jong zijn ze beschikbaar om beweeguren te organiseren in sporten waar de groep zelf interesse in heeft. Daarnaast zorgen de buurtsportcoaches voor individuele begeleiding en of leefstijlbegeleiding voor deze doelgroep. Hierin richten ze de aandacht op het beweeggedrag, eetgedrag maar zeker ook op sociaal gebied. Ook sporten de buurtsportcoaches graag met personen met een beperking of bewoners die begeleid wonen. Als laatste proberen ze ook een verlengstuk naar de verenigingen te zijn, wanneer zij hen ergens kunnen ondersteunen dan doen ze dat graag!
Het is een heel uitdagend en gevarieerd takenpakket maar de buurtsportcoaches zouden graag met nog meer bewoners in de gemeente Zaltbommel in contact komen. Dus mocht u nu vragen hebben, als vereniging ergens tegen aanlopen of gewoon aan de slag willen met Sport en Bewegen? Neem contact op via: buursportcoach@welzijnbommelerwaard.nl
Vergoeding preventie vanuit zorgverzekeraars 2018
Voorkomen is beter dan genezen. Dat beseffen ook zorgverzekeraars. Vandaar dat zij preventieve zorg, zoals gezondheidscursussen, medische onderzoeken en andere preventieve zorg vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Houdt wel rekening met het feit dat zorgverzekeraars vaak andere voorwaarden hebben omtrent de vergoeding (welke cursussen worden wel of niet vergoed en wat bedraagt de vergoeding).
Op www.zorgwijzer.nl staat een overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraar in 2018.